111_200x800Individuálna terapia

30 € / hod. (60 min) *

Online poradenstvo cez telefón alebo  skype

30 € / hod. (60 min) *
platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415

Párová terapia 

45 € / hod. (60 min) *

Rodinná terapia

45 € / hod. (60 min) *

Koučing

55 € / hod. (60 min)

Mediácia

viď.cenník pre mediáciu

Za poradenstvo cez víkend je príplatok 100% k hodinovej sadzbe.

Ak sa nakoniec rozhodnete dohodnuté stretnutie zrušiť, urobte tak prosím najneskôr 24 hodín vopred, pomôže mi to.