Individuálna terapia

30 € / hod. (60 min) *

Online poradenstvo cez telefón alebo  skype

30 € / hod. (60 min) *
platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415

Párová terapia 

50 € / hod. (60 min) *

Rodinná terapia

50 € / hod. (60 min) *

Koučing

50 € / hod. (60 min)

Za poradenstvo cez víkend je príplatok 100% k hodinovej sadzbe

V prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred, uhraďte prosím sumu za sedenie na účet: SK98 1100 0000 0026 2300 2415