Mgr.Mária Kubišová

Počas štúdia psychoterapie som sa oboznámila so všetkými existujúcimi prístupmi alebo smermi v tejto profesii. Zistila som, že mne je najbližší a najviac mi vyhovuje PCA prístup, v slovenčine Človekom centrovaný prístup, podľa jeho hlavného predstaviteľa, amerického psychológa Carla R. Rogersa nazývaný aj rogeriánsky. Terapeut a klient sú v rovnocennej pozícii, terapia prebieha podobne ako priateľský rozhovor.

Základným vybavením psychoterapeuta pri pomoci inému je schopnosť a kapacita zachytiť  človeka v jeho bolesti či neistote. Vtedy môže aj klient zacítiť, že v tom nie je sám a rozhodnúť sa nastúpiť na cestu zmeny. Táto kapacita sa dá zvyšovať len tak, že i terapeut postupne odstraňuje vlastné strachy a neistoty, aby bol pripravený sprevádzať svojho klienta pri akýchkoľvek témach a už sa nemusel zaoberať sebou.

Preto som sa rozhodla navštevovať psychoterapeutický výcvik a takto pracovať na svojej psychickej zrelosti. Mám za sebou pätnásť rokov výcviku v PCA psychoterapii organizovaný  Inštitútom psychoterapie a socioterapie. Tento spôsob práce na sebe považujem pri výkone  profesie za dôležitý, lebo PCA nie je len metóda alebo smer, ale aj spôsob bytia.

Okrem spomínaného zvyšovania kvalifikácie v sebaskúsenostnej výcvikovej skupine som absolvovala kurz mediácie, ktorý je podľa zákona nutný na získanie oprávnenia pre  činnosť mediátora.