Mgr.Mária Kubišová

Počas štúdia psychoterapie som sa oboznámila so všetkými existujúcimi prístupmi alebo smermi v tejto profesii. Zistila som, že mne je najbližší a najviac mi vyhovuje PCA prístup, v slovenčine Človekom centrovaný prístup, podľa jeho hlavného predstaviteľa, amerického psychológa Carla R. Rogersa nazývaný aj rogeriánsky. Terapeut a klient sú v rovnocennej pozícii, terapia prebieha podobne ako priateľský rozhovor.

Základným vybavením psychoterapeuta pri pomoci inému je schopnosť a kapacita zachytiť  človeka v jeho bolesti či neistote. Vtedy môže aj klient zacítiť, že v tom nie je sám a rozhodnúť sa nastúpiť na cestu zmeny. Táto kapacita sa dá zvyšovať len tak, že i terapeut postupne odstraňuje vlastné strachy a neistoty, aby bol pripravený sprevádzať svojho klienta pri akýchkoľvek témach a už sa nemusel zaoberať sebou.

Preto som sa rozhodla navštevovať psychoterapeutický výcvik, ktorý je časovo neohraničený a takto permanentne pracovať na svojej psychickej zrelosti. V súčasnosti som frekventantkou výcviku PCA psychoterapii štrnásty rok. Tento spôsob práce na sebe považujem pri výkone  profesie za dôležitejší než nadobúdanie ďalších teoretických vedomostí, zbieranie diplomov či titulov, lebo PCA nie je len metóda alebo smer, ale aj spôsob bytia.

Okrem spomínaného zvyšovania kvalifikácie v sebaskúsenostnej výcvikovej skupine som absolvovala kurz mediácie, ktorý je podľa zákona nutný na získanie oprávnenia pre  činnosť mediátora.

Mojou hlavnou činnosťou je privátna poradenská prax, okrem toho však pracujem spolu s kolegami  na projektoch zameraných na vzdelávanie v oblasti psychoterapie a socioterapie na Slovensku v občianskom združení Inštitút psychoterapie a socioterapie (www.socioterapia.sk).