092Encounterová skupina je miestom skutočných stretnutí s ostatnými. V skupine môžu ľudia zažívať blízkosť, akej je v bežnom živote veľmi málo, vytvárať vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a otvorenosti, pocítiť, že so svojimi problémami nie sú sami, že  sú so spolučlenmi „na jednej lodi“. Umožňuje to skupinová atmosféra, ktorá sa vytvára vzájomným zdieľaním sa ľudí s ich radosťami i smútkami, ale aj hnevom.

Encounter preto býva aj búrlivý – je to slobodný priestor na ukazovanie akéhokoľvek aktuálneho prežívania, vrátane negatívnych emócií, lebo tie sú tiež súčasťou každého z nás. Tento proces sa len ťažko opisuje, je neopakovateľný, vždy iný a nedá sa dopredu predpokladať, čo sa bude diať.

Encounterovú skupinu môže navštevovať ktokoľvek, ale je určená hlavne pre ľudí, ktorí chcú dlhodobo pracovať na svojom sebarozvoji. Stretnutia sa opakujú v pravidelných intervaloch približne raz za dva mesiace počas  víkendu. Skupina nemáva vopred stanovený program a  dianie má možnosť ovplyvňovať každý z jej členov.

Stretnutiami sprevádzajú facilitátori, ktorí pomáhajú členom skupiny navzájom si porozumieť a podporujú ich. Významným ziskom z encounterovej skupiny môže byť váš osobnostný rast, ktorý sa prejaví napríklad:

  • v lepšom porozumení sebe a následne aj v porozumení iným,
  • redukciou strachu a zvýšením odvahy,
  • nárastom vlastnej sebahodnoty a sebavedomia,
  • v schopnosti priamejšej a efektívnejšej komunikácie,
  • v zodpovednejšom prístupe k sebe a voči iným.

V encounterovej skupine ľudia nie sú vyzývaní k tomu, aby o sebe čokoľvek zverejňovali, ak sa sami pre to nerozhodnú. Mlčanie je jedna z možností účasti v takejto skupine, aj keď aktívny prístup človeku i skupine prináša viac. Je na slobodnom rozhodnutí každého jednotlivca či, ako a kedy sa zapojí. Učenie prebieha formou vlastného zážitku. Východiskom pre prácu facilitátorov sú princípy humanistickej psychológie, teórie osobnosti a osobnostnej zmeny C. R. Rogersa (tzv. PCA prístup – človekom-centrovaný prístup) a princípy teórie motivácie, ako ich rozpracoval A. H. Maslow.

Rozhovory o rodičovstve: 14.12.2017 čas 17:00-20:00

Rozhovory o vzťahoch: 11.12.2017 čas 18:00-21:30

Rozhovory nielen o jedle: 7.1.2018 čas 17:00-19:30

Vstupné na Rozhovory je 10 Eur

Encounterová skupina číslo 1:  
Mesiac Zaciatok Koniec Miesto Organizácia
Február 3.2.2018 4.2.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
Apríl 21.4.2018 22.4.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
Jún 29.6.2018 1.7.2018 Trnava od piatok 17:00 do nedeľa 12:00
Október 6.10.2018 7.10.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
November 30.11.2018 2.12.2018 Trnava od piatok 17:00 do nedeľa 12:00

 

Encounterová skupina číslo 2:
Mesiac Zaciatok Koniec Miesto Organizácia
Január 12.1.2018 14.1.2018 Bratislava piatok od 17:30-20:30
Marec 2.3.2018 4.3.2018 Bratislava sobota od 9:00-18:00
Máj 25.5.2018 27.5.2018 Bratislava nedela od 9:00-13:00
September 14.9.2018 16.9.2018 Bratislava
November 23.11.2018 25.11.2018 Bratislava