092Encounterová skupina je miestom skutočných stretnutí. V skupine môžu ľudia zažívať blízkosť, akej je v bežnom živote málo, vytvárať vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a otvorenosti, pocítiť, že so svojimi problémami nie sú sami, že  sú so spolučlenmi „na jednej lodi“.

Encounter  je to slobodný priestor na ukazovanie akéhokoľvek aktuálneho prežívania. Tento proces sa len ťažko opisuje, je neopakovateľný, vždy iný a nedá sa dopredu predpokladať, čo sa bude diať.

Encounterovú skupinu môže navštevovať ktokoľvek, ale je určená hlavne pre ľudí, ktorí chcú dlhodobo pracovať na svojom sebarozvoji. Stretnutia sa opakujú v pravidelných intervaloch približne raz za dva mesiace počas  víkendu. Skupina nemáva vopred stanovený program a  dianie má možnosť ovplyvňovať každý z jej členov.

Stretnutiami sprevádzajú facilitátori, ktorí pomáhajú členom skupiny navzájom si porozumieť a podporujú ich. Významným ziskom z encounterovej skupiny môže byť váš osobnostný rast, ktorý sa prejaví napríklad:

  • v lepšom porozumení sebe a následne aj v porozumení iným,
  • redukciou strachu a zvýšením odvahy,
  • nárastom vlastnej sebahodnoty a sebavedomia,
  • v schopnosti priamejšej a efektívnejšej komunikácie,
  • v zodpovednejšom prístupe k sebe a voči iným.

V encounterovej skupine ľudia nie sú vyzývaní k tomu, aby o sebe čokoľvek zverejňovali, ak sa sami pre to nerozhodnú. Mlčanie je jedna z možností účasti v takejto skupine, aj keď aktívny prístup človeku i skupine prináša viac. Je na slobodnom rozhodnutí každého jednotlivca či, ako a kedy sa zapojí. Učenie prebieha formou vlastného zážitku.

TERMÍNY:

Rozhovory o rodičovstve: 8.10.2018 čas 17:00-20:00

Rozhovory o vzťahoch: 24.10.2018 čas 18:00-21:30

Rozhovory nielen o jedle: 27.10.2018 čas 17:00-19:30

Encounterová skupina číslo 1:  
Mesiac Zaciatok Koniec Miesto Organizácia
Február 3.2.2018 4.2.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
Apríl 21.4.2018 22.4.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
Jún 29.6.2018 1.7.2018 Trnava od piatok 17:00 do nedeľa 12:00
Október 6.10.2018 7.10.2018 Bratislava od sobota 8:00 do nedeľa 16:00
November 30.11.2018 2.12.2018 Trnava od piatok 17:00 do nedeľa 12:00

 

Encounterová skupina číslo 2:
Mesiac Zaciatok Koniec Miesto Organizácia
Január 12.1.2018 14.1.2018 Bratislava piatok od 17:30-20:30
Marec 2.3.2018 4.3.2018 Bratislava sobota od 9:00-18:00
Máj 25.5.2018 27.5.2018 Bratislava nedela od 9:00-13:00
September 14.9.2018 16.9.2018 Bratislava
November 23.11.2018 25.11.2018 Bratislava

 

Encounterová skupina číslo 3:
Mesiac Zaciatok Koniec Miesto Organizácia
piatok od 17:30-20:30
Marec 10.3.2018 11.3.2018 Bratislava sobota od 9:00-18:00
Jún 15.6.2018 17.6.2018 Bratislava nedela od 9:00-13:00
September 28.9.2018 30.9.2018 Bratislava
December 14.12.2018 16.12.2018 Bratislava