Individuálna terapia ⎜Párová terapia 

Rodinná terapia môže pomôcť pri riešení vzťahových problémov rodiny a konfliktov medzi jej členmi, obnovení harmonického fungovania rodiny a zvýšení porozumenia medzi členmi rodiny. Rodina funguje ako systém a správanie každého člena ovplyvňuje aj správanie ostatných.

V rodinnom poradenstve sa môžeme rozprávať napríklad aj o týchto témach:

 • Matka alebo otec má radšej  súrodenca ako mňa.
 • Rodičia majú na mňa príliš veľké nároky.
 • Niekto z mojej rodiny je závislý od alkoholu/drog alebo má inú formu závislosti.
 • Chcem sa odsťahovať z domu, ale rodičia nechcú, aby som ich opustil.
 • Ako zvládnuť odchod dospelého dieťaťa z rodiny?
 • Niekto z rodiny sa so mnou nerozpráva, rád by som to zmenil.
 • Hanbím sa za svoju rodinu.
 • Obmedzujú ma rodinné zvyky a rituály, mám právo ich nedodržiavať?
 • Hnevám sa na svojich rodičov, čo si počať s týmto hnevom?
 • Nerozumiem svojim deťom, akosi sa mi vzdialili.
 • Ako zvládnuť puberťáka?
 • Ako pripraviť dieťa na rozvod rodičov, ako mu to povedať?

Príkladom rodinnej terapie môže byť sprevádzanie rodiny procesom rozvodu rodičov. Dieťa sa pri rozchode rodičov často uzatvára do svojho sveta, kde zostáva osamotené. Chce udržať rodičov pohromade, môže vnímať ako svoje zlyhanie alebo chybu, že nedokázalo udržať rodičov spolu a trápi sa kvôli tomu pocitmi viny. Rodičia kvôli vlastnému prežívaniu náročnej situácie často ani netušia, čo sa v ich dieťati odohráva. Podpora zo strany  nezainteresovanej osoby, terapeuta môže byť veľmi nápomocná, bezpečný terapeutický priestor umožňuje všetkým členom vyjadriť pocity a pomáha im vyrovnať sa s hnevom, sklamaním, frustráciou, strachom, obavami z budúcnosti a zmenami, ktoré rozvod prináša.

Pri rodinnej terapii je dôležité pracovať s celou rodinou. Na prvé stretnutie však môžete prísť aj individuálne a problém prebrať najskôr vo dvojici a následne prizvať aj ostatných členov rodiny. Rovnako môžete prísť hneď na prvé stretnutie spolu s  ostanými rodinnými príslušníkmi. Pri práci s väčšou skupinou ľudí spolupracujem s kolegom.