Koncentrovaný život

Posted in Blog
Koncentrovaný život

Niečo o tom, čo sa môže diať, keď si ľudia sadnú spolu do kruhu…

Na neveru treba troch!

Posted in Blog
Na neveru treba troch!

Nevera je vážny zásah do integrity vzťahu. Ľudia sa s ňou snažia vyrovnať rôznym spôsobom. Už menej sú známe dôsledky…

Ivan Štúr: Kto chce žiť, nech sa kýve

Ivan Štúr: Kto chce žiť, nech sa kýve

Rozhovor s psychológom Ivanom Štúrom o jeho názoroch na život, vzťahy a výchovu . Hovorí aj o skúsenostiach získaných počas jeho tridsaťročnej klinickej praxe. Hodne som si podčiarkovala napríklad aj toto: „ Najväčšia potreba človeka je človek.“

Viktor E. Frankl: A přesto říci životu ano

Viktor E. Frankl: A přesto říci životu ano

Táto knižka bola na začiatku 60. rokov s nákladom 9 miliónov výtlačkov druhou najúspešnejšou hneď po Biblii. Prelínajú sa v nej dve línie, terapeutická a osobná, na pozadí príbehu židovského psychológa Viktora Frankla, ktorý prežil koncentračný tábor. Frankl je autorom jedného z psychoterapeutických smerov Logoterapie.

Je cieľ aj výhrou?

Posted in Blog
Je cieľ aj výhrou?

Moje zamyslenie sa a porovnanie zdanlivo odlišných životných situácií, ktoré sú v skutočnosti stranami tej istej mince.

Neznášam „pozitívne myslenie“!

Posted in Blog
Neznášam „pozitívne myslenie“!

Možno iný pohľad na fenomén dnešných čias „pozitívne myslenie“. Správanie, ktoré sa v prvom pláne javí ako prospešné, ale nakoniec pozitívne účinky nemá…

Neviem čo chcem

Posted in Blog
Neviem čo chcem

Je dôležité vedieť čo v živote chceme? Ak nevieme má to dôsledky? Alebo je to jedno a je lepšie nechať sa prekvapovať tým, čo nám život prinesie?

Na zamilovanie stačí len pätina sekundy

Na zamilovanie stačí len pätina sekundy

O chemických procesoch v mozgu, ktoré sprevádzajú stav zamilovanosti a o tom, ako sa následne tento proces odráža v našom správaní.

Prečo máme nízke sebavedomie?

Prečo máme nízke sebavedomie?

Zopár vybraných faktorov, ktoré človeku uberajú zo sebadôvery a sebahodnoty a v konečnom dôsledku majú významný dopad na jeho nízke sebavedomie.

Chudoba a stres v detstve verzus funkcie mozgu v dospelosti

Chudoba a stres v detstve verzus funkcie mozgu v dospelosti

Výsledky novej štúdie potvrdzujúce súvislosť medzi ťažkými životnými podmienkami človeka v detstve a funkciami jeho mozgu v dospelosti .