Individuálne poradenstvo

50 € / hod. (50 min) *

Online poradenstvo cez telefón, skype, messenger

50 € / hod. (50 min) * individuálne

60 € / hod. (60 min)* párové

Platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415

Párové poradenstvo 

60 € / hod.  (60 min)*

Rodinné poradenstvo

60 € / hod. (60 min)*

Koučing

60 € / hod. (60 min)

 

V prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred, uhraďte prosím sumu za sedenie na účet: SK98 1100 0000 0026 2300 2415