Individuálne poradenstvo

50 € / (50 min) *

Párové poradenstvo 

70 € / hod.*

Rodinné poradenstvo

70 € / hod.*

Koučing

70 € / hod.

Online poradenstvo cez telefón, skype, messenger

50 € / (50 min) * individuálne

70 € / hod. * párové

Platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415

 

V prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred, uhraďte prosím sumu za sedenie na účet: SK98 1100 0000 0026 2300 2415