Individuálne poradenstvo

50 € / hod. (50 min) *

Online poradenstvo cez telefón, skype, messenger

50 € / hod. (50 min) * individuálne

70 € / hod. (60 min) * párové

Platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415

Párové poradenstvo 

70 € / hod. (60 min) *

Rodinné poradenstvo

70 € / hod. (60 min) *

Koučing

70 € / hod. (60 min)

Za poradenstvo cez víkend je príplatok 100% k hodinovej sadzbe

V prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred (z akéhokoľvek dôvodu), uhraďte prosím sumu za sedenie na účet: SK98 1100 0000 0026 2300 2415