Chudoba a stres v detstve verzus funkcie mozgu v dospelosti

Chudoba a stres v detstve verzus funkcie mozgu v dospelosti

foto (Stringer / Reuters)

Ak je človek v detstve vystavený priveľkému stresu, môže to spôsobiť  trvalé poškodenie jeho vyvíjajúceho sa mozgu. Dôsledkom toho býva napríklad nižšia  schopnosť vyrovnať sa so záťažovými situáciami v dospelosti.

Túto teóriu potvrdzuje  nová štúdia, v ktorej vedci testovali funkcie mozgu štyridsiatich deviatich účastníkov, ktorí boli práve v dvadsiatom štvrtom roku života. Prvýkrát bola ich životná situácia zisťovaná pred pätnástimi rokmi, teda keď boli deväťročnými deťmi.

Testovanie  bolo zamerané na skúmanie schopnosti spracovávať negatívne emócie. Táto schopnosť  je totiž dôležitým faktorom  pri zvládaní stresu a napätia, ktoré bežný život ľudí so sebou prináša.

Výsledky ukázali, že tí, ktorých rodiny boli najchudobnejšie v období, keď boli vo veku deväť rokov života, mali ako dvadsaťštyriroční – teda v čase testovania – najhoršie výsledky, pričom nezáležalo na tom, či a kedy títo ľudia z chudoby vyšli.

Skúmané osoby, ktoré síce žili v detstve v chudobe, ale čiastočne boli pred stresom chránené, vykazovali lepšie výsledky, ako tie, ktoré boli sústavne vystavené nepriaznivým faktorom, ako hluk, zlé bývanie, rodinné násilie a chaos.  Títo ľudia mali v testoch výsledky ešte o čosi horšie.

Jeden z autorov štúdie profesor K.Luan Phan uvádza, že na základe jej výsledkov sa dá povedať, že existuje korelácia  medzi chudobou, stresom  a prílišnou záťažou  v detstve a tým, ako dobre funguje mozog  človeka v dospelosti.

Maja Kubišová

Zdroj: http://www.pnas.org/content/early/2013/10/15/1308240110

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.