Individuálne poradenstvo ⎜ Párové poradenstvoRodinné poradenstvo

Je dôverný rozhovor, kde klient prináša problém a terapeut sa ho snaží empaticky počúvať, čo najlepšie mu porozumieť a následne mu pomôcť problém  vyriešiť.

Vychádzam z presvedčenia, že každý človek najlepšie vie, čo je pre neho dobré, len práve nemá k týmto informáciám zo svojho vnútra prístup. Ľudovo tomuto stavu hovoríme, že „človek si nerozumie“. Dôsledkom toho býva, že sa necíti dobre, nedarí sa mu v živote tak, ako by chcel, vravieva o sebe, že nie je šťastný, dokonca sa môže dostať do stavov úzkosti či depresie. Vtedy mu môžu pomôcť sedenia s terapeutom, ktorý ho sprevádza pri hľadaní  cesty k sebe, teda pri hľadaní spôsobu, ako si porozumieť, ako vyriešiť situáciu.

Ak sa vás týka niektoré z týchto konštatovaní, tak ste tu pravdepodobne správne:

 • Mám nízke sebavedomie, neverím si.
 • Nevidím zmysel svojho života, chýba mi motivácia.
 • Porovnávam sa s inými a vždy mi vyjde, že oni sú nejakí lepší.
 • V živote mám viac smútku ako radosti.
 • Žijem v neuspokojivom vzťahu a neviem, či mám zostať alebo odísť.
 • Neviem žiť s ním/ňou, ani bez neho/nej.
 • Žiarlim a neviem s tým prestať.
 • Bol/a som neverný/á, čo s tým?
 • Ťažko zvládam rozchod.
 • Nedarí sa mi nájsť si partnera/ku.
 • Stratil/a som blízkeho človeka.
 • Nerozumiem si so svojimi deťmi.
 • Rodičia mi príliš zasahujú do života.
 • Žijem s pocitom viny.
 • Zažívam veľa úzkosti, často plačem.
 • Chcel/a by som v živote viac, zároveň sa bojím stratiť to, čo mám.

Možno chcete len získať názor, pohľad nezainteresovanej osoby na niečo, čo práve riešite. Táto ponuka je určená aj vám. Rovnako aj vtedy, ak chcete aktívne pracovať na  zvyšovaní svojej sebahodnoty, sebadôvery, skrátka, chcete osobnostne rásť. Môžete prečítať more kníh, ale pokiaľ sa neuvidíte v zrkadle, budú pre vás získané informácie len málo použiteľné. Zrkadlom vo vzťahoch môže byť len iný človek. Ja vám túto možnosť ponúkam.