Nový test na Alzheimera

Nový test na Alzheimera

Iba pomocou pravítka a lyžičky s arašidovým maslom vedci z University na Floride vyvíjajú nový test na diagnostiku Alzheimerovej choroby. Test je založený na skutočnosti, že jedna z prvých oblastí mozgu, ktoré bývajú ovplyvnené Alzheimerovou chorobou je čuch. V teste dajú pacientom pokyn na zablokovanie pravej nosnej dierky a lyžičku s arašidovým maslom im približujú smerom k nosu, zatiaľ čo oni normálne dýchajú. Následne si testovaný upchá druhú nosnú dierku a proces sa opakuje. Arašidové maslo sa používa preto, že v USA je dobre známa jeho vôňa, ktorá je jedinečná, a je ťažké zmýliť si ju s niečím iným. V štúdii ľudia bez kognitívnych problémov vôňu arašidového masla rozoznali už keď bolo v priemere 17 cm pod ich ľavou nosnou dierkou. Pacienti s Alzheimerom zacítili vôňu arašidového masla až keď bola lyžička 5 cm pod ich ľavou nosnou dierkou. Tento rozdiel v identifikovaní vône masla  bol viditeľný iba vtedy, keď ľudia s podozrením na Alzheimera dýchali len ľavou nosnou dierkou.

Dôvody, prečo je pri tomto meraní ľavá nosná dierka dôležitejšia než pravá sú:

  • Čuchová sieť sa väčšinou nachádza v ľavej polovici mozgu a ľavá hemisféra sa pri Alzheimerovej chorobe degeneruje viac, ako pravá časť mozgu.
  • Pachy zachytené v ľavej nosnej dierke sú spracovávané najmä v ľavej časti mozgu.

Test by mohol byť lacným a pomerne ľahko realizovateľným spôsobom na odhalenie Alzheimerovej choroby  popri iných metódach, ktoré sú často drahé a invazívne. Problémom však zrejme bude, rozlišovať medzi Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencie, ktoré tiež spôsobujú zhoršovanie čuchu.

Spracovala: Maja Kubišová

Zdroj: http://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(13)00311-0/abstract

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.