Odmietnutie môže bolieť viac ako facka

Odmietnutie môže bolieť viac ako facka

Nová štúdia, ktorej autormi sú  vedci z Univerzity of Michigan Medican Shool dokazuje, že mozog spracováva sociálnu bolesť podobne, ako fyzickú. Zistilo sa, že telo produkuje látky tlmiace bolesť ako reakciu na sociálne odmietnutie rovnako ako v situácii, keď človek utrpí napríklad úraz.

Hlavný autor štúdie David T Hsu hovorí, že toto je prvá štúdia, ktorá nahliadnutím do ľudského mozgu zistila, že opioidný systém je aktivovaný i počas sociálneho odmietnutia. Už predtým bolo známe, že opiáty sa vylučujú v stave núdze a izolácie u zvierat ale, že sa to isté deje v podobných situáciách aj v ľudskom mozgu bolo dokázané až teraz.

Štúdie sa zúčastnilo osemnásť respondentov, pre ktorých boli v laboratórnych podmienkach  nasimulované situácie sociálneho odmietnutia. Skeny ich mozgov zachytili, že v reakcii na odmietnutie  mozog rozoslal analgetiká vo forme opioidov do priestorov medzi neurónmi,  čoho  dôsledkom je tlmenie signálov bolesti.

Účastníci štúdie vopred vedeli, že odmietnutia nie sú skutočné, ale aj simulované situácie stačili k tomu, aby k spomínanému procesu v ich mozgu došlo. Skupina ľudí, ktorá bola veľmi odolná produkovala väčšie množstvá prirodzených analgetík, naopak ľudia na opačnom konci spektra s  nízkou produkciou týchto látok môžu byť  obzvlášť citliví na odmietnutie.

Profesor Joe-Kar Zubieta, ktorý je jedným z autorov štúdie píše, že ľudia s depresiou alebo sociálnou úzkosťou sú menej disponovaní uvoľňovať spomínané opioidy v časoch sociálnej núdze a preto sa aj ťažšie zotavujú z negatívnej sociálnej skúsenosti.

Sociálna bolesť teda nie je až tak odlišná od fyzickej ako by sa mohlo zdať.

 

Spracovala: Maja Kubišová

Zdroj: http://www.nature.com/mp/journal/v18/n11/full/mp201396a.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.