⎜ Párové poradenstvo ⎜ Rodinné poradenstvo

Je určená pre manželov, partnerov, ktorí chcú aktívne riešiť problémy svojho vzťahu. 

Dostali ste sa vo vzťahu do štádia, kedy máte dojem, že sa už spolu nedokážete pohnúť ďalej? Na rozchod ste ešte nedozreli,  a tak hľadáte nejakú alternatívu?  Veľakrát  býva rozchod iba únikom z ťaživej vzťahovej krízy a možno by nemuselo k nemu prísť, keby partneri vedeli, ako krízou prejsť, prípadne ako ju využiť  vo svoj prospech. Alebo ste už definitívne dospeli k rozchodu a neviete, ako sa s ním vyrovnať, ako to oznámiť partnerovi či deťom? Potrebujete sa utvrdiť, že ste už vyčerpali všetky možnosti? Ak sa nachádzate v podobnej situácii, potom by párová terapia mohla byť  pre vás.

Partnerské problémy môžu mať rôznu podobu:

 • Partner/ka ma nepočúva, nereaguje na to, čo mu/jej hovorím, nerozumie mi.
 • Bojím sa agresívnych reakcií partnera/ky, vadí mi krik.
 • Nemáme spoločné záujmy.
 • Nevieme sa dohodnúť, ako nakladať s peniazmi.
 • Máme rôzne názory na výchovu detí, nedarí  sa nám zhodnúť sa na spoločnom postupe.
 • Zo vzťahu sa nám vytratila vášeň.
 • Ako si poradiť s neverou a neodísť zo vzťahu?
 • Ako začať znovu dôverovať?  Dá sa to vôbec?
 • Partner/ka je stále pod vplyvom svojich rodičov.
 • Ja sa obetujem pre rodinu a on/ona nie.
 • Neviem, čo v našom vzťahu nie je v poriadku, ale necítim sa v ňom dobre.

Párová terapia nemusí nutne znamenať iba riešenie problémov narušeného vzťahu. Môže byť tiež priestorom  pre aktívnu prácu na vzťahu skôr, ako príde v spolužití k závažnejším nezhodám, lebo vzťah je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Terapeut ako človek, do vášho vzťahu osobne nezaangažovaný, vám môže poskytnúť nezávislý pohľad, a tým vám pomôcť lepšie sa zorientovať.

Sedenia  môžu  prebiehať s každým členom páru oddelene alebo spoločne, to je na vašom rozhodnutí.