Muži v sieti

Muži v sieti

O tom, ako technológie prispievajú ku kríze mužstva…