Buďme priateľmi

Buďme priateľmi

O tom, že postoj k sebe rozhoduje o našom vzťahovaní sa k iným ľuďom.