Buďme priateľmi

Buďme priateľmi

O tom, že postoj k sebe rozhoduje o našom vzťahovaní sa k iným ľuďom.

Štyridsať minút

Posted in Blog
Štyridsať minút

Také moje zamyslenie o niektorých stránkach života aj v kontexte s významnou udalosťou, ktorá toto uvažovanie ovplyvnila…

Dobrá investícia

Posted in Blog
Dobrá investícia

O zmysle zverejňovania vlastného prežívania a následnom dopade na nás a naše vzťahy.