Odmietnutie môže bolieť viac ako facka

Odmietnutie môže bolieť viac ako facka

Nové poznatky získané z výsledkov štúdie, ktorá hovorí o dôsledkoch sociálneho odmietnutia na procesy v ľudskom mozgu a následne na prežívanie človeka.