„Život sa začína na okraji zóny pohodlia.“

Posted in Blog
„Život sa začína na okraji  zóny pohodlia.“

Opúšťanie zóny pohodlia je cestou k osobnostnému rastu, alebo je len trápením?